Acasă
LINKURI UTILE
Primaria comunei Pades
PRIMĂRIA COMUNEI PADEȘ
house-304005_640
DATE DE CONTACT
Sat Călugăreni, nr. 41 , comuna Padeș, județul Gorj
Telefon: +40 253471101
Fax: +40 253471298
E-mail: primariapades@yahoo.com
Website: www.primariapades.ro
CBU0050A
Copyright 2016-2020 - Toate drepturile rezervate - Primăria Comunei Padeș
Vizualizări
Primaria comunei Pades
Pades_jud_Gorj Logo-RO-FULL-RGB POCA
COMPONENȚA COMISIILOR PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADEȘ
1. Comisia pentru activități economico - financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și turism:
NUMELE ȘI PRENUMELE
CALITATEA
Nicolescu Viorel
secretar
Elena Cristian
membru
Cîrstoniu Dan
membru
Luca Ion
membru
2. Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social - culturale, culte, muncă, și protecție copii, tineret și sport:
NUMELE ȘI PRENUMELE
CALITATEA
Popescu Viorel
președinte
Cîrstoniu Petre
secretar
Ștefănescu Gabriela
membru
3. Comisia pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor:
NUMELE ȘI PRENUMELE
CALITATEA
Argintaru Mihail
președinte
Nicolescu Sabin - Gabriel
secretar
Arjocu Marius
membru
Cîlcioi Vasilică
membru
Rogobete Mariana
membru
Copyright 2016-2018 -Toate drepturile rezervate - Primăria Comunei Padeș