Pentru o experienţă completă de navigare, te rugăm să activezi JavaScript în browserul Web.
AcasaPrimariaConducerePrimarul comunei PadeșViceprimarul comunei PadeșSecretarul comunei PadeșAparatul de specialitate al primaruluiConsiliul localInteres publicBugetul localExecuție bugetaraHotarariProcese verbaleLicitatiiFormulare tipizateOrganigramaStare civilăConcursuriDeclaratii de avere si intereseEvenimente localeAdrese utileInvestitiiAnunturiPagina cetateanuluiContact
Pades_jud_GorjsiglaPadure

AJUTOR DE STAT PENTRU PROPRIETARII DE PĂDURI CU SUPRAFEȚE MAI MICI SAU EGALE CU 30 HA

     Având în vedere H.G. nr. 864 / 16.11.2016, informăm persoanele fizice și juridice ce dețin  în proprietate terenuri forestiere în suprafață mai mică sau egală cu 30 ha și care nu desfășoară activități economice, pot beneficia de acordarea de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice.
        Pentru a beneficia de aceste drepturi persoanele interesate trebuie să înainteze anual ocoalelor silvice competente teritorial, până cel târziu la data de 31 ianuarie 2016, următoarele documente:
a) cerere;
b) documente, în copie certificată conform cu originalul, care atestă dreptul de proprietate asupra fondului forestier a cărui suprafață totală este mai mică sau egală cu 30 ha;
c) adeverință, în original, prin care face dovada înregistrării terenului forestier și că este titularul acestei înregistrări, eliberată de unitatea administrativ - teritorială;
d) copia acutului de identitate a titularului dreptului de proprietate, certificată conform cu originalul;
e) declarație pe propria răspundere a titularului de drept din care să rezulte că nu deține în proprietate fond forestier cu suprafața totală mai mare de 30 ha;
f) declarație pe propria răspundere a titularului dreptului de proprietate din care să rezulte că nu desfășoară activitate economică potrivit art. 5, lit. b) din schemă.
11.01.2017
Informațiile complete și modelul de cerere și declarații sunt prezentate mai jos:
Anunț complet
Model cerere și declarații
calendar_2017
Copyright 2016-2018 -Toate drepturile rezervate - Primăria Comunei Padeș