Acasă
LINKURI UTILE
Primaria comunei Pades
PRIMĂRIA COMUNEI PADEȘ
house-304005_640
DATE DE CONTACT
Sat Călugăreni, nr. 41 , comuna Padeș, județul Gorj
Telefon: +40 253471101
Fax: +40 253471298
E-mail: primariapades@yahoo.com
Website: www.primariapades.ro
CBU0050A
Copyright 2016-2018 - Toate drepturile rezervate - Primăria Comunei Padeș
Vizualizări
145685 Pades_jud_Gorj Primaria comunei Pades
MODERNIZARE DRUMURI LOCALE, COMUNA PADEȘ, JUDEȚUL GORJ
 În data de 30.08.2017, s-a semnat contractul de finanțare nr. C0720RM00011742000651, dintre AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE (AFIR) și COMUNA PADEȘ, ce are ca obiect acordarea de finanțare nerambursabilă de către AFIR pentru punerea în aplicare a Cererii de finanțare nr. F0720RM00011742000651 pentru proiectul Modernizare drumuri locale, comuna Padeș, județul Gorj.
    Valoarea totală eligibilă a proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile de către AFIR este de 4.538.995,46 lei.
    Contractul a fost semnat în urma depunerii de către Primăria comunei Padeș a Cererii de finanțare în cadrul PNDR 2014 - 2020 , submăsura 7.2.
Odată cu implementarea proiectului „Modernizare drumuri locale, comuna Padeș, judetul Gorj” se va dezvoltarea  infrastructura rutieră a comunei Padeș, un element de bază pentru comunitatea rurală, pentru asigurarea de condiții optime de trai (sănătate, accesibilitate, protecția mediului), pentru dezvoltarea unei economii rurale competitive și stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban. Drumurile propuse spre modernizare au o lungime totala de 6.803 km si sunt dispuse astfel: 
- Satul Closani: DS21 (0.870 km); 
- Satul Motru Sec: DS17 (0.150 km), DS19 (0.500 km), DS20 (2.342 km); 
- Satul Calugareni: DS32 (0.112 km), DS38 (0.382 km); 
- Satul Vaieni: DC117 (0.200 km), DS25 (0.312 km); 
- Satul Padeș: DS12 (0.180 km), DS13 (0.175 km), DS36 (1.580 km). 
De asemena în satul Motru Sec, se va realiza un pod ce va face legătura drumului DS20, cu drumul comunal.
    Durata de implementare a proiectului este de maxim 33 luni de la semnarea contractului.

10.10.2017
Poza mediu drum
   Modernizare drumuri locale, 
comuna Padeș, județul Gorj
Afir 2
Copyright 2016-2018 - Toate drepturile rezervate - Primăria Comunei Padeș