Acasă
LINKURI UTILE
Primaria comunei Pades
PRIMĂRIA COMUNEI PADEȘ
house-304005_640
DATE DE CONTACT
Sat Călugăreni, nr. 41 , comuna Padeș, județul Gorj
Telefon: +40 253471101
Fax: +40 253471298
E-mail: primariapades@yahoo.com
Website: www.primariapades.ro
CBU0050A
Copyright 2016-2023 - Toate drepturile rezervate - Primăria Comunei Padeș
Vizualizări
Primaria comunei Pades
Pades_jud_Gorj Logo-RO-FULL-RGB POCA
ANUNȚURI
                                                                                                                    PUG
ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR FINALE
”REACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM, COMUNA PADEȘ, JUDEȚUL GORJ”
INIȚIATOR: COMUNA PADEȘ, cu sediul în satul Călugăreni, strada Principală, nr. 41, judeţul Gorj.
PROIECTANT: SC RAWLEYS GOLD SRL - cu sediul în Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 50, bl. 12B, sc. 1, ap. 17, judeţul Dolj.
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA:
- Expoziţia cu planşa 1 Încadrarea în teritoriu privind propunerile finale expusă la sediul Primăriei comunei Padeș, holul de la intrare și planșele cu Situația existentă - Disfuncționalități-Priorități, Reglementări urbanistice - Zonificare Funcțională și Reglementări urbanistice - Echipare tehnico-edilitară), ce se găsesc la biroul Urbanism si Autorizari în perioada 29.10.2019 – 30.11.2019;
- Consultare piese scrise (memoriu general, regulament local de urbanism) la biroul Urbanism si Autorizari, în perioada 29.10.2019 – 30.11.2019;
- Dezbatere publică în scopul consultării publicului pentru aprobarea finală a P.U.G., în data de 02.12.2019, începând cu ora 10:30 la sediul Primăriei comunei Padeș, în sala de şedințe.
Persoanele fizice şi juridice interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare asupra documentelor disponibile, în perioada 29.10.2019 – 30.11.2019 prin următoarele forme de comunicare:
- poştă, la adresa: Primăria comunei Padeș, sat Călugăreni, strada Principală, nr. 41, judeţul Gorj, cod postal 217327;
- fax la nr. 0253.471298;
- e-mail: primariapades@yahoo.com sau personal la sediul Primăriei sat Călugăreni - persoană de contact Argintaru Maria, compartimentul Urbanism şi Autorizări. Răspunsul la observaţiile transmise va fi afisat la sediul Primăriei sat Padeș şi pe pagina proprie de internet, http://www.primariapades.ro/ conform prevederilor legale.
Anunț
Memoriu general PUG Padeș
Regulament local de urbanism
Planșă PUG Padeș
29.10.2019
Copyright 2016-2018 -Toate drepturile rezervate - Primăria Comunei Padeș