Acasă
LINKURI UTILE
Primaria comunei Pades
PRIMĂRIA COMUNEI PADEȘ
house-304005_640
DATE DE CONTACT
Sat Călugăreni, nr. 41 , comuna Padeș, județul Gorj
Telefon: +40 253471101
Fax: +40 253471298
E-mail: primariapades@yahoo.com
Website: www.primariapades.ro
CBU0050A
Copyright 2016-2023 - Toate drepturile rezervate - Primăria Comunei Padeș
Vizualizări
Primaria comunei Pades
Pades_jud_Gorj Logo-RO-FULL-RGB POCA
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PADEȘ
Cabinetul primarului
Compartimente
Numele și prenumele
Funcția
Răduțu Gheorghe Florin
Giorgi Gabriel Giorgian
       consilierul primarului
       administrator public
Juridic
Popescu Aurel
consilier juridic
Agricultură, fond funciar și agricultură
Ploscaru Emilia
Băloi Ion
Didea Ionica Florentina
inspector de specialitate
consilier
consilier
Asistență socială și medicală
consilier
asistent medical comunitar
Orzescu Daniela 
Stanciu Fanela
Compartiment resurse umane
Mitu - Cotoi Niculina
inspector de specialitate
Evidența persoanei și stare civilă
Argintaru Ileana
consilier stare civilă
Financiar contabil
Nicolescu Nina
Mischie Livia
Ciorbă Marina
Bordînc Adina Maria
consilier impozite și taxe
consilier impozite și taxe
inspector
inspector
Integrare europeană și achiziții publice
Curelea Marinică Cristian
Curelea Corina Maria
consilier achiziții publice
inspector integrare europeană
Compartiment urbanism
Argintaru Maria
consilier urbanism
Compartiment gospodărire
Băloi Maria
Blaj Emil
Bivolariu Florin
Barbu Alexandru Daniel
Corlan Ion
Răuți Lavinia
guard
muncitor
șofer
șofer
muncitor calificat - electrician
îngrijitor
Serviciul public poliție locală
Elena Cristian
Bivolaru Eugeniu Pompiliu
Luca Ion
polițist local 
polițist local
polițist local
Bibliotecă și cămin cultural
Gavrilescu Ion
Drăgoi Margareta
referent de specialitate
bibliotecar
Situații privind stabilirea salariilor demnitarilor, funcționarilor publici și personalului contractual
Copyright 2016-2018 -Toate drepturile rezervate - Primăria Comunei Padeș