Acasă
LINKURI UTILE
Primaria comunei Pades
PRIMĂRIA COMUNEI PADEȘ
house-304005_640
DATE DE CONTACT
Sat Călugăreni, nr. 41 , comuna Padeș, județul Gorj
Telefon: +40 253471101
Fax: +40 253471298
E-mail: primariapades@yahoo.com
Website: www.primariapades.ro
CBU0050A
Copyright 2016-2023 - Toate drepturile rezervate - Primăria Comunei Padeș
Vizualizări
Primaria comunei Pades
Pades_jud_Gorj Logo-RO-FULL-RGB POCA
Pades-4
     
Imn în Câmpia Soarelui
     La începutul lunii iunie, în fiecare an, în satul Padeș, pe ”Câmpia soarelui”, numeroși localnici dar și turiști din alte zone ale țării, participă la serbarea omagială ”Imn în Câmpia Soarelui” prin care se venerează personalitatea marelui erou național, Tudor Vladimirescu și a pandurilor acestuia.
     Evenimentele sunt organizate de Primăria comunei Padeș cu sprijinul direct al Instituției Prefectului județului Gorj și al Consiliului Județean Gorj. În cadrul serbării au loc ceremoniale civile, militare și religioase. De asemenea ansamblul profesionist „Doina Gorjului”, alături de actorii Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu prezintă momente evocatoare ale evenimentelor istorice ce au avut loc pe Câmpia soarelui din satul Padeș.

Scurt istoric al Monumentului de la Padeș
     Proclamația de la Padeș a fost unul din documentele programatice care a consemnat țelurile Revoluției de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, eveniment ce a marcat sfârșitul dominației fanariote și începutul  procesului de renaștere națională. Proclamația cuprindea un îndemn către poporul românesc de a lua parte la lupta pentru eliberarea de sub influența fanariotă, precum și o serie de revendicări, printre care împărțirea pământurilor boierilor și mănăstirilor către țărănime, desființarea privilegiilor boierești, dreptate și slobozenie. Proclamația a fost citită în fața unei mulțimi adunate pe Câmpia Soarelui de la Padeș, în 23 ianuarie 1821, prin ea Tudor Vladimirescu lansând chemarea la luptă „către tot norodul omenesc”. Astfel, poporul era mobilizat la luptă împotriva răului din țară, pentru statornicia unui nou regim politic în țară. 
        Având în vedere marele eveniment al mișcării revoluționare de la 1821, locuitorii satului Padeș au gândit și plănuit ca pe locul unde s-au adunat pandurii la chemarea lui Tudor Vladimirescu și unde s-a citit Proclamația din 23 ianuarie 1821, în această câmpie de unde a pornit Revoluția și unde mai sunt vizibile și acum meterezele, să se înalțe un monument, ca semn de omagiu adus lui Tudor Vladimirescu și a pandurilor săi.
   În anul 1921, Comitetul școlar din Padeș, prin îndemnul învățătorului  N. I. Spineanu, în centrul ”meterezelor” lui Tudor Vladimirescu, a îngrădit un loc de 2 metri pătrați, unde s-a ridicat pentru început o troiță de stejar cu însemnarea ”Tudor Vladimirescu 1821 - 1921”. La această troiță, în data de de 9 iunie 1921 s-a sărbătorit cu mare fast împlinirea a 100 de ani de la mișcarea revoluționară condusă de Tudor Vladimirescu. Au participat foarte mulți locuitori ai Plaiului Cloșanilor cât și din comunele limitrofe.
     Peste 6 ani de la ridicarea troiței, în anul 1927, sub conducerea aceluiași grup școlar, pădeșenii au început demersurile pentru construirea monumentului de piatră. A fost ales ca specialist pe probleme de arhitectură, arhitectul State Baloșin. Celebrul arhitect, State Baloșin, un fiu al satului, a întocmit planurile construcției, asumându-și răspunderea pentru construcția acestui monument. Monumentul urma să fie construit masiv din piatră în forma unui trunchi de piramidă.
       Lucrările de construcție ale monumentului au început după data de 25 iunie 1933, atunci când Comitetul școlar Padeș, a stabilit pe bază de proces verbal măsuri concrete de începere a construcției monumentului de la Padeș, antreprenor al construcției fiind desemnat Carol Umberto.
Piesele care se văd acum fixate în corpul monumentului respectiv, chipul Domnului Tudor, sau momentul citirii Proclamației în adunarea de la Padeș, depunerea jurământului boierilor către Tudor, cât și placa textului Proclamației, au fost confecționate la atelierele Școlii de Arte și Meserii București. La înălțarea monumentului de la Padeș, o contribuție substanțială au adus-o cetățenii satului Padeș, care au transportat cu carele cuburile de piatră din locul numit ”Cornul Pietrii”, au adus nisipul și apa pentru construcția monumentului cât și lemne din pădure, pe care le-au fasonat și le-au înălțat ca schele până la înălțimea de 9 metri, pentru a se putea finisa cuburile de piatră în corpul monumentului.
     Lucrările de construcție ale monumentului s-au finalizat în vara anului 1934, moment în care a fost inaugurat monumentul care s-a înălțat și domină și acum, prin măreția sa, în Câmpia Padeșului.
        Monumentul este construit din blocuri de piatră de calcar suprapuse, ridicându-se în forma unui trunchi de piramidă, are laturile de 20 de metri și înălțimea de 9,50 metri. La partea superioară a trunchiului de piramidă, la circa 7 metri înălțime, se formează un paralelipiped în ale cărei fețe se află nișele pentru reliefuri ce sunt turnate în bronz, care au dimensiunile de 1 x 0,80 m - reprezentând momentele cele mai semnificative din timpul Revoluției din 1821. În partea de răsărit se înfățișează portretul, în bust, al Domnului Tudor Vladimirescu. În partea dinspre apus, într-un tablou, se reliefează ”Adunarea pandurilor” de pe Câmpia Padeșului. În partea de miazăzi, o nișă prezintă scena în care  boierii țării depun jurământul de supunere Domnului Tudor, iar spre miazănoapte, pe o placă de bronz, este prezentat textul proclamației care a fost alcătuită și expusă de Tudor Vladimirescu  în lunca Padeșului la 23 ianuarie 1821.
Monumentul din Lunca Padeșului are menirea de a perpetua peste veacuri amintirea Revoluției de la 1821 și de omagia enorma personalitate a Domnului Tudor Vladimirescu.
Monumentul-de-la-Pades1 DSC_8894
Surse:
- Constantin Morega:                                  ”Ineditul în cunoașterea adevărului istoric despre construcția monumentului de la Padeș”
- Constantin Morega, Argintaru Niță:     ”Monografia comunei Padeș”
- www.monumenteoltenia.ro
IMG_20150605_131938 IMG_20150605_132038 IMG_20150605_141244
Copyright 2016-2018 -Toate drepturile rezervate - Primăria Comunei Padeș