Acasă
LINKURI UTILE
Primaria comunei Pades
PRIMĂRIA COMUNEI PADEȘ
house-304005_640
DATE DE CONTACT
Sat Călugăreni, nr. 41 , comuna Padeș, județul Gorj
Telefon: +40 253471101
Fax: +40 253471298
E-mail: primariapades@yahoo.com
Website: www.primariapades.ro
CBU0050A
Copyright 2016-2023 - Toate drepturile rezervate - Primăria Comunei Padeș
Vizualizări
Primaria comunei Pades
Pades_jud_Gorj Logo-RO-FULL-RGB POCA
- Numele și persoanei responsabile cu Legea nr. 544 / 2001: Popescu Aurel, ce are funcția de consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Padeș, județul Gorj. 
- Telefon 0253471101
- Program de funcționare: Luni - Vineri 08.00-16.00 

Cererile de solicitare a informațiilor de interes public, indiferent de modul în care au fost formulate, se înregistrează, de îndată în registrul de intrare ieșiere al Primăriei comunei Padeș. După înregistrarea cererii, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă au obligația să comunice solicitantului, direct sau electronic la adresa de e-mail furnizată, data și numărul de înregistrare a cererii. Pentru cererile transmise prin poştă, numărul de înregistrare va fi comunicat numai la solicitarea persoanei care a formulat cererea. În situația în care informația solicitată este dintre cele care se comunică din oficiu, se asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum și sursa unde informația solicitată poate fi găsită. La solicitarea expresă a persoanei interesate, informațiile de interes public comunicate din oficiu vor fi comunicate și în scris, pe suport electronic sau hârtie. În cazul în care informația solicitată nu este dintre cele care se comunică din oficiu, solicitarea se transmite structurilor competente din cadrul autorităților și instituțiilor publice, care dețin informațiile solicitate, pentru a verifica respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, și anume:
a) 10 zile pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
b) 10 zile pentru anunțarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;
c) 30 de zile pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);
d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate şi a motivării refuzului.
Termenele specificate se calculează de la data înregistrării solicitării; nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește.
Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.”

NUMELE ȘI PRENUMELE PERSOANEI RESPONSABILE PENTRU lEGEA 544 / 2001