Acasă
LINKURI UTILE
Primaria comunei Pades
PRIMĂRIA COMUNEI PADEȘ
house-304005_640
DATE DE CONTACT
Sat Călugăreni, nr. 41 , comuna Padeș, județul Gorj
Telefon: +40 253471101
Fax: +40 253471298
E-mail: primariapades@yahoo.com
Website: www.primariapades.ro
CBU0050A
Copyright 2016-2023 - Toate drepturile rezervate - Primăria Comunei Padeș
Vizualizări
Primaria comunei Pades
Pades_jud_Gorj Logo-RO-FULL-RGB POCA
ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR COMUNEI PADEȘ

 
Potrivit prevederilor Hotărâri Consiliului Local Padeș nr. 4/21.01.2016 privind sancțiunile contravenționale pentru faptele săvârșite de cetățeni, agenți economici și alte persoane juridice și prevederile Ordonanței 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale actualizată, cetățenilor, instituțiilor publice, agenților economici și celorlalte persoane juridice, le revin în sarcină respectarea unor anumite obligații.
 
     
     OBLIGAȚIILE CETĂȚENILOR SUNT URMĂTOARELE:

a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi imprejmuirilor acestora;
b) curăţarea fatadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugravirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;
c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;
d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
f) îndepărtarea zapezii şi a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;
h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi;
i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;
j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;
k) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podetelor aferente proprietăţii;
l) să nu arunce și să nu depoziteze pe malurile, în albiile râurilor și în zonele umede, deșeuri de orice fel, să nu introducă în acestea  în acestea explozibile.tensiune electrică, narcotice sau alte substanțe periculoase;
m) să nu spele în apele naturale autovehiculele,utilaje și ambalajele care au în conținut uleiuri, combustibili lichizi, lubrifianți, substanțe periculoase sau pesticide;
n) să nu ocupe drumurile, trotuarele, alte terenuri de utilitate publică cu lemne , balastru, utilaje și alte asemenea obiecte fără aprobări prealabile obținute în condițiile legii;
o) să nu degradeze  drumurile publice de orice fel, șanțurile,podurile, podețele, cu sau fără intenție.
 
     Potrivit art. 6 din H.C.L. Padeș nr. 4/21.01.2016 persoanele fizice au obligația: ** să nu arunce și să nu depoziteze pe malurile, în albiile râurilor  și în zonele umede, deșeuri de orice fel, să nu introduca în acestea explozibile, tensiune electrică, narcotice sau alte substanțe periculoase**.
   Nesocotirea  sau neîndeplinirea obligațiilor stabilite se sancționeză potrivit art. 7. alineatul III, lit.a  din H.C.L Padeș nr.4/21.01.2016 cu amendă de la 100 lei la 1000 lei .
 
       ATENȚIE !
       Cetățenii comunei Padeș sunt rugați să-și depoziteze gunoiul în pubelele( tomberoanele) pe care le-au primit în custodie sau în saci,cutii etc. , care se vor colecta în ziua când este programată ridicarea gunoiului menajer din satele componente ale comunei și să nu le mai arunce, depoziteze în zona malurilor sau în albiile râurilor.
 ÎN ATENȚIA AGENȚILOR ECONOMICI DE PE RAZA COMUNEI PADEȘ


Potrivit prevederilor Hotărâri Consiliului Local Padeș nr. 4/21.01.2016 privind sancțiunile contravenționale pentru faptele săvârșite de cetățeni, agenți economici și alte persoane juridice și prevederile Ordonanței 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale actualizată, cetățenilor, instituțiilor publice, agenților economici și celorlalte persoane juridice, le revin în sarcină respectarea unor anumite obligații.

 
     AGENȚILOR ECONOMICI şi celorlalte persoane juridice le revin următoarele obligaţii:
  
a) sa întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
b) sa asigure repararea, spalarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a fatadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spalarea, curăţarea şi zugravirea periodică a acestora;
c) sa asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;
d) sa asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice forma, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare;
e) sa depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile;
f) sa efectueze şi sa menţină curăţenia trotuarelor, a partii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi sa îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
g) sa respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;
h) sa asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.
i) să nu arunce și să nu depoziteze pe malurile, în albiile râurilor și în zonele umede, deșeuri de orice fel, să nu introducă în acestea  în acestea explozibile.tensiune electrică, narcotice sau alte substanțe periculoase;
j) să nu spele în apele naturale autovehiculele,utilaje și ambalajele care au în conținut uleiuri, combustibili lichizi, lubrifianți, substanțe periculoase sau pesticide;
k) să nu ocupe drumurile, trotuarele, alte terenuri de utilitate publică cu lemne , balastru, utilaje și alte asemenea obiecte fără aprobări prealabile obținute în condițiile legii;
l) să nu degradeze  drumurile publice de orice fel, șanțurile,podurile, podețele, cu sau fără intenție.
 
   Potrivit art. 6 din H.C.L. Padeș nr. 4/21.01.2016 persoanele juridice au obligația: ** să nu arunce și să nu depoziteze pe malurile, în albiile râurilor  și în zonele umede, deșeuri de orice fel, să nu introduca în acestea explozibile, tensiune electrică, narcotice sau alte substanțe periculoase**.
   Nesocotirea  sau neîndeplinirea obligațiilor stabilite se sancționeză potrivit art. 7. alineatul III, lit.a  din H.C.L Padeș nr.4/21.01.2016 cu amendă de la 100 lei la 1000 lei .
 
       ATENȚIE !
     Agenții economici de pe raza comunei Padeș sunt rugați să-și depoziteze gunoiul în pubelele(tomberoanele) pe care le-au primit în custodie sau în saci, cutii etc. , care se vor colecta în ziua când este programată ridicarea gunoiului menajer din satele componente ale comunei și să nu le mai arunce , depoziteze în zona malurilor sau în albiile râurilor.

Hotărârea consiliului local nr. 4 din 21 ianuarie 2016
Înapoi la anunțuri
Copyright 2016-2018 -Toate drepturile rezervate - Primăria Comunei Padeș