Acasă
LINKURI UTILE
Primaria comunei Pades
PRIMĂRIA COMUNEI PADEȘ
house-304005_640
DATE DE CONTACT
Sat Călugăreni, nr. 41 , comuna Padeș, județul Gorj
Telefon: +40 253471101
Fax: +40 253471298
E-mail: primariapades@yahoo.com
Website: www.primariapades.ro
CBU0050A
Copyright 2016-2023 - Toate drepturile rezervate - Primăria Comunei Padeș
Vizualizări
Primaria comunei Pades
Pades_jud_Gorj Logo-RO-FULL-RGB POCA
Padure

AJUTOR DE STAT PENTRU PROPRIETARII DE PĂDURI CU SUPRAFEȚE MAI MICI SAU EGALE CU 30 HA

     Având în vedere H.G. nr. 864 / 16.11.2016, informăm persoanele fizice și juridice ce dețin  în proprietate terenuri forestiere în suprafață mai mică sau egală cu 30 ha și care nu desfășoară activități economice, pot beneficia de acordarea de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice.
        Pentru a beneficia de aceste drepturi persoanele interesate trebuie să înainteze anual ocoalelor silvice competente teritorial, până cel târziu la data de 31 ianuarie 2016, următoarele documente:
a) cerere;
b) documente, în copie certificată conform cu originalul, care atestă dreptul de proprietate asupra fondului forestier a cărui suprafață totală este mai mică sau egală cu 30 ha;
c) adeverință, în original, prin care face dovada înregistrării terenului forestier și că este titularul acestei înregistrări, eliberată de unitatea administrativ - teritorială;
d) copia acutului de identitate a titularului dreptului de proprietate, certificată conform cu originalul;
e) declarație pe propria răspundere a titularului de drept din care să rezulte că nu deține în proprietate fond forestier cu suprafața totală mai mare de 30 ha;
f) declarație pe propria răspundere a titularului dreptului de proprietate din care să rezulte că nu desfășoară activitate economică potrivit art. 5, lit. b) din schemă.
11.01.2017
Informațiile complete și modelul de cerere și declarații sunt prezentate mai jos:
Anunț complet
Model cerere și declarații
calendar_2017
Înapoi la articole
Copyright 2016-2018 -Toate drepturile rezervate - Primăria Comunei Padeș