Acasă
LINKURI UTILE
Primaria comunei Pades
PRIMĂRIA COMUNEI PADEȘ
house-304005_640
DATE DE CONTACT
Sat Călugăreni, nr. 41 , comuna Padeș, județul Gorj
Telefon: +40 253471101
Fax: +40 253471298
E-mail: primariapades@yahoo.com
Website: www.primariapades.ro
CBU0050A
Copyright 2016-2023 - Toate drepturile rezervate - Primăria Comunei Padeș
Vizualizări
Primaria comunei Pades
Pades_jud_Gorj Logo-RO-FULL-RGB POCA
COMUNICAT
26.08.2020
Având în vedere prevederile OUG nr. 133 din 07.08.2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi, cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional acordat din fonduri externe nerambursabile sub formă de tichete sociale pe suport electronicvă informăm că de acest program beneficiază copiii cei mai defavorizaţi din învățământul de stat PREŞCOLAR, PRIMAR ŞI GIMNAZIAL.
În vederea identificării acestor categorii de elevi părintele/reprezentantul legal al preșcolarului, elevului, va depune la sediul Primăriei comunei Padeş - Compartimentul de Asistenţă Socială până în data de 11.09.2020, documentația necesară obținerii acestui sprijin.

Actele necesare obţinerii acestui sprijin sunt:
-CERERE -DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU ACORDAREA UNOR DREPTURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ;
-COPIE ACTE DE IDENTITATE(CARTE IDENTITATE, CERTIFICAT NAŞTERE COPIL);
-COPIE ACTE STARE CIVILĂ (CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE);
-COPIE HOTĂRÂRE DEFINITIVĂ Şl IREVOCABILĂ ÎNCREDINŢARE MINOR (UNDE ESTE CAZUL);
-COPIE HOTĂRÂRE PLSAMENT SAU ORICE ALT DOCUMENT CARE ATESTĂ CĂ MINORUL SE AFLĂ ÎN ÎNGRIJIREA Şl CREŞTEREA SOLICITANTULUI (UNDE ESTE CAZUL);
-ADEVERINŢĂ DE SALARIAT CU VENITUL NET AFERENT LUNII IULIE 2020 SAU ORICE DOCUMENT DIN CARE SĂ REIESE VENITURILE NETE ALE LUNII IULIE 2020, TALON DE PENSIE, CUPON ŞOMAJ;
-ADEVERINŢĂ DE VENIT (FINANŢE MOTRU );
-PENTRU A BENEFICIA DE PREVEDERILE OUG.133 DIN 07.08.2020 VENITUL NET LUNAR REALIZAT PE MEMBRU IN LUNA IULIE 2020 ESTE DE MAXIM 1115 LEI/MEMBRU PENTRU ELEVI IAR PENTRU PREŞCOLARI ESTE DE 284 LEI /MEMBRU.
-ADEVERINŢĂ DE ELEV;


Vezi aici comunicatul