Acasă
LINKURI UTILE
Primaria comunei Pades
PRIMĂRIA COMUNEI PADEȘ
house-304005_640
DATE DE CONTACT
Sat Călugăreni, nr. 41 , comuna Padeș, județul Gorj
Telefon: +40 253471101
Fax: +40 253471298
E-mail: primariapades@yahoo.com
Website: www.primariapades.ro
CBU0050A
Copyright 2016-2023 - Toate drepturile rezervate - Primăria Comunei Padeș
Vizualizări
Primaria comunei Pades
Pades_jud_Gorj Logo-RO-FULL-RGB POCA
DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU ACHIZIȚIILE PUBLICE
PROCEDURI DE ACHIZIȚIE CE SE DESFĂȘOARĂ PRIN SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZIȚII PUBLICE
<< anterioarele  următoarele >>
Nr. crt.
Informații privind obiectul achiziției
Numărul anunțului / invitației de participare
Documentația de atribuire
Anunțul de atribuire
Decizia de anulare a procedurii
1.
STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU INVESTIȚIA ”MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI EXTINDERE REȚEA DE
CANALIZARE ÎN COMUNA PADEȘ, JUDEȚUL GORJ”.
DF1143385
____
2.
ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR
DF1136281
 ____
3.
REFACERE DUPĂ CALAMITĂȚILE DIN 2021 A DRUMURILOR LOCALE DC39 ȘI DC118 DIN COMUNA PADEȘ, JUDEȚUL GORJ
DF1129615
____
4.
REALIZAREA LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ ÎN SECTOARE CADASTRALE DE PE RAZA UAT COMUNA PADEȘ, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII IMOBILELOR ÎN CARTEA FUNCIARĂ
DF1129795
____