Acasă
LINKURI UTILE
Primaria comunei Pades
PRIMĂRIA COMUNEI PADEȘ
house-304005_640
DATE DE CONTACT
Sat Călugăreni, nr. 41 , comuna Padeș, județul Gorj
Telefon: +40 253471101
Fax: +40 253471298
E-mail: primariapades@yahoo.com
Website: www.primariapades.ro
CBU0050A
Copyright 2016-2023 - Toate drepturile rezervate - Primăria Comunei Padeș
Vizualizări
Primaria comunei Pades
Pades_jud_Gorj Logo-RO-FULL-RGB POCA
     S-a finalizat implementarea proiectului Modernizare drum forestier Motru - Sec - Sector CFF 9  și ramificație Capra, km 0+000 - km 10+105, comuna Padeș, județul Gorj.
   Acest proiect a fost implementat prin fonduri europene, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013, măsura 125 -"Îmbunatățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii". 
     Valoare totală a proiectului este de 6.021.313 lei.
  Amplasamentul lucrărilor efectuate se află în județul Gorj, comuna Padeș, și privește drumul forestier Motru Sec - sectorul CFF9 și ramificație Capra, tronson ce face parte din drumul forestier Motru Sec - Cerna Sat.
Drumul ce tocmai a fost modernizat se află în zonă montană (munții Godeanu) cu o altitudine în jurul valorii de 1000 m cu un relief muntos caracterizat de pante transversale accentuate și o rețea hidrografică densă ce funcționează în regim torențial.
Punctul de pornire al tronsonului de drum forestier proaspăt modernizat este la sfârșitul drumului comunal DC 118 Cloșani - Motru Sec, are o lungime de 10,105 km și continuă apoi până la satul Cerna-Sat situat pe drumul național DN 66A, (limita județului Hunedoara - Cerna -Valea lui lovan - limita județului Caras- Severin).
     Prin modernizarea drumului forestier Motru Sec - Sectorul CFF9 și ramificație Capra pe lungimea de  10,105 km, se urmărește modernizarea și dezvoltarea accesibilității fondului forestier astfel încât prin aceste măsuri să se realizează obiectivele dezvoltării economiei forestiere dar și a altor activități economice, în principal turismul al cărui potențial plasează județul Gorj  și comuna Padeș, printre cele mai interesante din țară. 
Drumul forestier din comuna Padeș ce face obiectul prezentului proiect, asigură accesul la obiectivele din zonă și terenurile forestiere, pentru efectuarea transporturilor de materiale și produse, deplasarea uneltelor, utilajelor și tractoarelor, pentru executarea lucrărilor de orice natură prevazute în tehnologiile pe culturi. 
     Prin modernizarea acestui drum s-a obținut o rețea fluentă și economică concomitent cu organizarea teritoriului exploatațiilor forestiere. În acest scop s-au îndeplinit obiective precum:
-            optimizarea accesului rețelei drumurilor forestiere la rețeaua drumurilor publice;
-            reducerea la un indice minim de ocupare a suprafețelor, folosindu-se cu prioritate drumurile existente;
-            accesul direct al tractoarelor, mașinilor agricole și al mijloacelor de transport la fiecare tarla, sau parcelă; 
-        prevenirea și combaterea eroziunii sau a alunecărilor de teren; 
-        scurtarea distanțelor de transport pentru reducerea cheltuielilor aferente; 
-        operativitate în transportul personalului activ la executarea lucrărilor tehnologice,
-        transportul materialelor și al producției vegetale obținute.
     Din punct de vedere al potențialului turistic modernizarea acestui drum are un rol esențial în ecoturism. 
Județul Gorj deține un potențial turistic deosebit de valoros caracterizat în principal de un cadru generos prin toate elementele sale - relief, hidrologie, flora, faună și un climat favorabil desfășurării unei intense activități turistice, ca și atracțiile turistice antropice, de mare importanță și valoare prin factura și varietatea lor.
  Corespunzător concentrării de obiective și atracții turistice majore, teritoriul județului este constituit din 4 mari areale, teritoriul comunei Padeș situându-se în arealul Tg-Jiu - Tismana.
Situat în partea centrală și de vest a județului, acest areal cuprinde o concentrare deosebita de obiective turistice, atât în aria deluroasă și depresionară subcarpatică, dar mai ales în cea montană caracterizată prin:
-          aspecte peisagistice de mare diversitate și frumusețe
-          un important domeniu montan, încă neamenajat, pentru practicarea sporturilor de iarna.
-          prezența reliefului carstic cu numeroase chei și peșteri (cheile Motrului, peșterile Cloșani, Cioaca cu Brebenei, Motru Sec,etc).
-          rezervații și parcuri naturale (Domogled- Valea Cernei) și rezervații și monumente ale naturii cu o floră și faună de excepție.
-          areale forestiere extinse în zona montană, locuri ideale pentru recreere și odihnă.
-          prezența lacurilor antropice de pe valea Motrului cu un fond piscicol important.
-          importante fonduri cinegetice.
 -  forme foarte variate de practicare a turismului în zonă ca turism montan, sporturi de iarna, speologie, alpinism, ciclism, pescuit sportiv, vânătoare, turism cultural.
   Deși accesul în arealul Tg-Jiu - Tismana este în general lesnicios având în vedere ca în zonă se regăsesc drumuri naționale și județene, sunt foarte multe obiective de importanță turistică deosebită greu accesibile deoarece fiind amplasate în domeniul forestier singurele căi de acces sunt drumurile forestiere care au o viabilitate necorespunzătoare, fapt ce susține odată în plus importanța  modernizării drumului forestier Motru Sec - Sectorul CFF9 si ramificație Capra. De-a lungul acestui drum, peisajul este unul mirific, cu numeroase peșteri și cu izvoare de apă dulce de munte de o calitate excepțională. Drumul trece pe la poalele Pietrei Cloșanilor, ce a început să devină cunoscută turiștilor de abia câțiva ani. Având o înălțime de 1421 m - Piatra Mare a Cloșanilor și 1163 – Piatra Mică, situată puțin mai la sud, se desprinde foarte pregnant în peisajul zonei destul de joase de la poalele sale. De fapt, Piatra este vizibilă de pe un teritoriu vast care începe de la primele dealuri ale Podișului Mehedinți, de lângă Dunăre, și se termină dincolo de zona colinară a Gorjului, spre Părâng. Nu în ultimul rând, în zona acestui drum se află construcții străvechi, denumite conace, care datorită stilului rustic de construcție, reprezintă obiective unice de vizitat.

Modernizare drum forestier Motru - Sec - Sector CFF 9  și ramificație Capra, km 0+000 - km 10+105, comuna Padeș, județul Gorj
Pades_jud_Gorj sigla 3 145685
Copyright 2016-2018 -Toate drepturile rezervate - Primăria Comunei Padeș